وریور

rend

دو به دو

Warrior

تلنت پیشنهادی
[us_image image=”724″ align=”center” onclick=”lightbox” animate=”afc”][us_separator show_line=”1″ line_width=”50″ thick=”2″ color=”secondary” style=”dashed”]
توضیحات تکمیلی

ردیف اول ( لول 15 ) : تلنت Punish ، نسبت به تلنت Devastator، سینگل تر بوده و برای مواقعی که تانک سینگل تارگت بودید مناسب تر خواهد بود. همچنین War Machine، تلنت چندان خوبی نیست زیرا 50% ریج اتو اتک ، مقدار کمی خواهد بود.

ردیف دوم ( لول 25) : کاملا بستگی به موقعیت دارد.

ردیف سوم (لول 30) : Booming Voice  با لجندری Thunderlord هم افزایی دارد. بنابراین تلنت خوبی خواهد بود.

ردیف چهارم ( لول 35) : Crackling Thunder رنج تاندرکلپ بیشتر می شود و سرعت دشمنان کاهش می یابد.

ردیف پنجم ( لول 40) : Indomitable  بهترین تلنت این ردیف می باشد.

ردیف ششم (لول 45) : Unstoppable Force  گزینه مناسبی برای ریج درست کردن ، AOE دمیج و اگرو نگه داشتن می باشد.

ردیف هفتم ( لول 50) : با اینکه Anger Management  نسبت به BFA نرف شده است ولی با این حال تلنت خوبی می باشد . تلنت Bolester حالت دفاعی تری نسبت به سایر تلنت های این ردیف دارد.

تلنت پیشنهادی
[us_image image=”735″ align=”center” animate=”afc”][us_separator show_line=”1″ line_width=”50″ thick=”2″ color=”secondary” style=”dashed”]
توضیحات تکمیلی

ردیف اول ( لول 15 ) : تلنت War Machine، در ران های سریع و یا در باس فایت هایی که محیط باس وسیع و پر از اددهای پراکنده هست بیشتر کاربرد دارد همچنین برای قسمت دوم این تلنت نیازی نیست که ادد توسط شما کشته شود، همینکه در فرآیند کشتن ادد نقش داشته باشید کفایت می کند. Sudden Death   در لول آپ مناسب تر است . SkullSpliter  یک اسپل مناسب برای ریج درست کردن می باشد که در اکثر موارد کارایی دارد.

ردیف دوم ( لول 25) : کاملا بستگی به موقعیت دارد.

ردیف سوم (لول 30) : Massarce با اسپل کاوننت ونتیر هم افزایی دارد و در فایت هایی که باس  هلث ( جون) کامل ندارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.Fervor of Battle  در شدولندر صعیف تر شده اما با این حال گزینه ی مناسبی برای دانجن می باشد. Rend  در فایت های طولانی بهترین گزینه می باشد لذا در رید و یا آره نا بیشترین کارآیی را دارد.

ردیف چهارم ( لول 35) : Second Wind بیشتر در لول آپ مورد استفاده قرار می گیرد. Bounding Stride  یک موبیلیتی مناسب برای ورریور است که بسته به موقعیت میتوانید از آن استفاده نمایید. Defensive Stance  هم در رید و هم در دانجن کارایی دارد.

ردیف پنجم ( لول 40) : Warbreaker و Cleave  هر دو تلنت برای دمیج دسته جمعی گزینه ی خوبی هستند . Warbreaker  قبل از اسپل Bladestorm یک دسته جمعی عالی اما مقطعی می باشد در حالی که Cleave کول دان کمتری دارد و بیشتر می توان از آن استفاده کرد. همچنین در صورتی که مستری بالایی دارید، Cleave موثر تر عمل خواهد کرد.

ردیف ششم (لول 45) : In for The Kill در هر موقعیتی کاربرد دارد و گزینه ی خوبی می باشد اما Avatar به عنوان دمیج مقطعی burst و یا در پی وی پی مناسب تر خواهد بود. همچنین Deadly Calm  با کاوننت ونتیر هم افزایی دارد و ارزش تست کردن دارد.

ردیف هفتم ( لول 50) : Anger Management در این ردیف بیشترین کارایی را دارد.

تلنت پیشنهادی
[us_image image=”750″ align=”center” meta=”1″ onclick=”lightbox” animate=”afc”][us_separator show_line=”1″ line_width=”50″ thick=”2″ color=”secondary” style=”dashed”][us_image image=”751″ align=”center” meta=”1″ onclick=”lightbox” animate=”afc”]