اصطلاحات و واژگان پر کاربرد در بازی جهان هنر نبرد یا World of Warcraft

لیست کامل نیست

دسامبر 5, 2020

فرونتال

Frontal دمیج دسته جمعی که باس به هر کس جلوی صورتش باشد میزند
نوامبر 11, 2020

وریور

warrior جنگجو
نوامبر 11, 2020

وارلاک

Warlock ساحر
نوامبر 11, 2020

شمن

shaman کاهن مذهب شمنیزم
نوامبر 11, 2020

روگ

Rogue جیب بر – راهزن -رند
نوامبر 11, 2020

پریست

Priest کشیش
نوامبر 11, 2020

پالادین

paladin شوالیه ی نور کشیش جنگجو
نوامبر 11, 2020

مانک

monk راهب
نوامبر 11, 2020

میج

mage جادوگر
نوامبر 11, 2020

هانتر

Hunter شکارچی
نوامبر 11, 2020

دروید

doodoo Druid کاهن
نوامبر 11, 2020

دیمن هانتر

DH Demon Hunter شکارچی اهریمن
نوامبر 11, 2020

دث نایت

DK Death Knight شوالیه مرگ
نوامبر 11, 2020

کلاس

دسته بندی کاراکترهایی که می توانید انتخاب کنید : جنگجو یا جادوگر و ...
نوامبر 11, 2020

دیباف

DEBUFF تضعیف کننده
نوامبر 11, 2020

باف

BUFF تقویت کننده
نوامبر 11, 2020

بوست

کمک کردن در بازی که معمولا در ازای پرداخت گلد و یا پول صورت می پذیرد
نوامبر 11, 2020

بی جی

Battle Ground مکانی برای پی وی پی کردن هورد و آلینس بیشتر از ده نفر
نوامبر 11, 2020

آاویی

AOE اتک دسته جمعی
نوامبر 11, 2020

اگرو

aggro اتک خوردن
نوامبر 11, 2020

اَد

یونیت دشمنی که بازیکن نیست و جاهای مختلف بازی وجود دارد
نوامبر 11, 2020

سه به سه

3v3 مبارزه 3 نفر مقابل 3 نفر دیگر
نوامبر 11, 2020

2به2

2v2 : مبارزه 2 نفر در مقابل 2 نفر دیگر