VIGILANT GUARDIAN

VIGILANT GUARDIAN

خلاصه ای از فایت Vigilant Guardian

  • فاز اول : کشتن اد و جاخالی دادن
  • فاز دوم : اتک به باس اصلی و خالی کردن دیباف خارج رید
  • فاز سوم : بلاد لاست و کشتن باس
timeline_pre_loader
unstable core logo

Unstable Core

اد های کوچک رو کنار اد های بزرگ به نام Automated Defense Matrix بکشید تا فعال بشوند.

سپس بعد از کشتن این اد های بزرگ ، Unstable Core ها را به سمت باس اصلی ببرید و پرت کنید.

Exposed-Core

Exposed Core

وقتی باس به انرژی 100 برسد، شروع به دمیج دادن می کند که برای زنده ماندن باید داخل شیلد یکی از اد ها قرار بگیرید.

Deresolution

Deresolution

بر روی یکی از بازیکن ها بصورت تصادفی یک فلش قرمز رنگ می افتد. این بازیکن باید سریع از جمع خارج شود چرا که در مسیر فلشی که به سمت بازیکن است الگو های شش ضلعی شکل می گیرند که باید جاخالی داده شوند.

Dissonance

Dissonance

یکی از ادها به نام Pre-Fabricated Sentry بر روی تانک دیباف می اندازد که بهتر است سر 4 تا استک تانک ها عوض کنند.

blast

Blast

Point Defense Drone اسپلی کست می کند که حتما باید اینتراپت شود.

الگوهای شش ضلعی

تمام الگوهایی که بصورت شش ضلعی در کف زمین ظاهر می شوند را باید جاخالی دهید.

Matter Dissolution

Matter Dissolution

بصورت تصادفی بر روی یکی از بازیکن ها 10 ثانیه دیباف می افتد که باید از جمع خارج شود. بعد از اینکه دیباف تمام می شود به سمت جایی که دیباف تمام می شود چند توپ بزرگ حرکت می کنند که باید جاخالی داد.
Pneumatic Impact

Pneumatic Impact

وقتی انرژی باس 50 می شود یک دمیج فیزیکال سنگین روی تارگتش می زند . بعد از این دمیج تانک ها باید عوض کنند.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟