Artificer Xy'mox

Artificer-Xymox

خلاصه ای از فایت ARTIFICER XY’MOX

  • فاز اول : قرار دادن درست پرتال ها و استفاده از آنها برای جاخالی دادن حلقه های نور
  • فاز دوم : کشتن هر چه سریع تر ادها
timeline_pre_loader
Genesis Rings

Genesis Rings

بصورت مرتب از مرکز فضای فایت باس دایره ای نورانی به سمت بیرون بزرگ می شود و برمی گردد.

بالای 70 درصد هلت باس ،  1 حلقه

بین 75 درصد تا 50 درصد : 2 حلقه

پایین 50 درصد : 3 حلقه

Dimensional Tear

Dimensional Tear

بر روی 2 نفر بصورت تصادفی دیبافی می اندازد که بعد از 8 ثانیه زیر هر کدام یک پرتال درست می شود که برای پرهیز از برخورد با دایره های نورانی از این پرتال ها باید استفاده کنید.

Glyph of Relocation

Glyph of Relocation

روی تانک یک دایره سفید رنگی می اندازد که باید از جمع خارج شود. و تانک دیگری باس را بگیرد.

در پایان این باف سفید رنگ تمام بازیکن ها به سمت تانک بیرون کشیده می شوند.

Hyperlight Sparknova

Hyperlight Sparknova

باس تعدادی لایت روی بازیکن ها می اندازد که از بازیکنی به بازیکنی دیگر حرکت می کند. در این هنگام با فاصله بایستید.

Continuum Stasis Trap

Continuum Stasis Trap

باس روی بازیکن ها بصورت تصادفی ترپ می اندازد که اگر روی این دایره های زرد رنگ بمانید. استان خواهید شد.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟