Castle Nathria

قلعه ناثریا
castle nathria

برای مدت طولانی لرد دناتریوس به ساکنان ریوندرث حکمرانی می کرد در حالی که آنها از ارواح مغرور در حال استخراج انیما بودند. ولی چنان چه ترس و خشکی شدولندز را فرا گرفت، دناتریوس وفاداری های واقعی خود را نمایان کرد . پرنس رنثال در اعتراض به ارباب سابق خود، هم پیمانان باقیمانده را گردآوری کرده تا در اقدامی ناامیدانه به قلعه ناتریا نفوذ کرده و دناتریوس را از قدرت برکنار کند.

natheria route

رید قلعه ناثریا شامل 10 باس است که ترتیب زدن این باس ها را در تصویر مشاهده می کنید.

Shriekwing نام اولین یاسی است که باید آن را از سر راه بردارید. بعد از کشتن باس اول ، 3 باس برای شما باز می شود :

Sun king’s salvation , Artificer Xy’mox , Hountsman Altimor

شما می توانید از مسییرهای مختلفی این رید را بزنید.

سان کینگ و آرتیفیشر هر دو باس Council of Blood  رو باز می کنند.

با شکست دادن هانتس من باس Hungering Destroyer  و بعد از آن باس Lady Inerva Darkevein باز خواهند شد.

کشتن کانسیل و لیدی کافیست برای باز شدن 3 باس آخر که به ترتیب زیر می باشند:

Studgefist

Stone Legion Generals

Sire Denathrius

 • باس Lady Inerva Darkvein

  در اطراف 4 ظرف انیما وجود دارد که در حال پر شدن می باشد و با کلیک کردن روی آن ها نباید بذارید مقدار آن بیش از اندازه شود.

  سعی کنید انیمای ظرف را قبل و یا بعد از اسپل Focus Anima  خالی کنید.

  سعی کنید مقدار هر ظرف را کمتر از 33% نگه دارید. البته کاملا به استراتژی شما بستگی دارد.

  مثدار انیمای هر 4 ظرف هر چه بیشتر شود به ضرر شما خواهد بود و اسپل های جدیدی اضافه خواهد شد :

  ظرف تانک ها

  0-33% : تانک ها سر دو تا دیباف عوض کنند.

  33-66% : دمیجی که تانک دریافت می کند روی یک نفر تصادفی کپی می شود

  66%+ : وقتی دیباف تانک در حال اتمام بود تانک باید از جمع خارج شود.

  ظرف سوک

  0-33% : دایره های قرمز رنگ را سوک کنید. هر دایره ، یک نفر کافیست.

  33-66% : پس از سوک زیر پاتون شت میاد.

  66%+ : باید این دایره ها را دوبار سوک کنید.

  ظرف اد

  0-33% : کسی که دیباف دارد ، به کنار باس برود زیرا بعد از دیباف اد می آید و آف تانک باید اد را بگیرد. اد حرکت نمی کند و تانک نباید از اد فاصله بگیرد.

  33-66% : شخصی که دیباف شده است ، روت خواهد شد و نمی تواند حرکت کند.

  66%+ : شخصی که دیباف شده است به اطراف گوی هایی شلیک می کند که باید جاخالی دهید.

  ظرف ارب

  0-33% : بین دو نفر یک خط وصل می شود و این دو نفر باید سعی کنند به وسیله این خط ارب های قرمز را نابود کنند. سعی کنید کسی به این خط برخورد نکند.

  33-66% : اری های قرمز به هم وصل می شوند و نباید داخل چند ضلعی ایجاد شده توسط این ارب ها قرار بگیرید.

  66%+ : از ارب ها خطی به بیرون می آید و می چرخد و به همه دمیج می زند.

 • باس Council of Blood

  وقتی باسی یه 50 % برسد به محل رقص خود بروید و هر کاری گفت انجام بدید.

  هر باسی که کشته شود باعث می شود باس یا باس های باقیمانده یک اسپل اضافه بگیرند که با توجه به رید ترتیب زدن را خود شما باید تعیین کنید.

  ترتیب پیشنهادی برای گیلد ران : Frieda>> Niklaus >> Lord Stavros

  ترتیب پیشنهادی برای پاگ : Frieda >> Lord Stavros >> Niklaus

  Frieda

  کست Dreadbolt Volley را اینتراپت کنید.

  1 باس کشته شود : موقع اسپل Prideful Eruption پخش شوید.

  2باس کشته شود : 4 تا سیخ پرت می کند سمت تانک ها که هر تانک باید 2 سیخ بخورد.

  Castellan Niklaus

  تانک ها سر دوتا استک عوض کنند.

  1 باس کشته شود: ادد Dredger را سی سی کنید و بکشید.

  2 باس کشته شود: اد Veteran را یک تانک باید بگیرد و سریع بکشید.

  Lord Stavros

  باس به پشت تانک میرود و دیباف می اندازد. سریع باس را بچرخانید و سر دو تا دیباف عوض کنید.

  وقتی دو به دو انتخاب شدید. زوج خود را پیدا کنید و با هم از شت فرار کنید.

  1 باس کشته شود: از پلیر هایی که Waltz of blood  دارند دور شوید.

  2 باس کشته شود: اد Dancing fools  تنها را بکشید و کنار جسدش بمانید.

   

 • باس Sludgefist

  وقتی به شما و یک نفر دیگر زنجیر وصل شد، از هم فاصله نگیرید و کنار هم باشید تا زنجیر خودش پاک شود.

  تانک ها باید روی هم باشند تا دمیج باس تقسیم شود.

  وقتی انرژی باس 100 شد روی یک نفر مارک می اندازد و آن شخص باید پشت پیلار برود تا باس به سمتش شارژ کند و به پیلار بخورد کند.

  از باس +20 یارد فاصله بگیرید هنگام اسپل Destructive Stomp . این اسپل پیلار ها را نیز نابود میکند. پس باس کنار پیلار نباشد.

  شت را بیرون از جمع خالی کنید.

  زیر 20 % هلث باس ، وحشی می شود. سریع بکشید.

 • باس Stone Legion Generals

  وقتی مارک قرمز افتاد روی دو نفر، هر دو باید از جمع خارج شوند و کسی هم بین این دو نباشد.

  ادد ها را بکشید و ارب قرمز رنگ را به Prince Renethal برسانید تا او شیلد باس را از بین ببرد.

  دیباف های بلید خو را با ایستادن در Crystalline Burst پاک کنید. بعد از پاک شدن سایر پلیر ها نیز باید بیایند و سوک کنند.

  فاز اول : جنگیدن با کال

  روی تانک استک می اندازد که باید بوسیله Crystalline Burst پاک کند. لذا موقع پاک کردن عوض کنید.

  بعد از دیباف Heart Rend یه دیباف بدتر روی پلیر می افتد که باید هیل شود.

  فاز دوم : جنگیدن با گراشال

  سر 3-4 استک Stone Fist تانک ها عوض کنند.

  کسی که با اسپل Reverberating Eruption مارک می شود باید از جمع خارج شود. بعد از این اسپل آن ناحیه خاکی می شود و برای دفعات بعدی Reverberating Eruption روی زمین های خاکی قبلی یک نفر باید قرار بگیرد. در هیرویک باید نوبتی سوک کنید زیرا دیباف میگیرید.

  گرد و خاک دیدید فرار کنید چون یک سیخ از زمین بیرون میاد و … .

 • باس Shriekwing
  فاز اول:

  از آاویی باس به پشت پیلار پناه ببرید.

  دیباف قرمز رنگ را بیرون جمع خالی کنید.

  تانک ها سر یک دیباف عوض کنند.

  روی شت نباشید.

  حلقه ها را جاخالی دهید.

  فاز دوم:

  از باس فاصله بگیرید.

  از آاویی باس به پشت پیلار پناه ببرید.

  حلقه ها را جاخالی دهید.

 • باس Huntsman Altimor

  اطراف باس پخش شوید و با فاصله قرار بگیرید.

  بین باس و کسانیکه مارک قرمز گرفتند قرار نگیرید.

  Margore

  تانک ها سر 3 -4 دیباف عوض کنند.

  کسی که دایره قرمز دارد را سوک نمایید.

  Bargast

  تانک پت را از باس جدا کند و دیفنسیو بزند.

  هیلرها فرندلی را سریع هیل کنند.

  اد ها را سی سی کنید و بعد از 15 ثانیه بکشید.

  Hecutis

  تانک ها با احتیاط و هماهنگی با هیلرها پت را کایت کنند.

  شت را بیرون از جمع خالی کنید.

 • باس Sun King's Salvation

  فاز اول

  تا جایی که می شود Kael’thus Sunstrider را هیل کنید.

  با استفاده از Soul Pedestal  هلث خدتون را به کائل دهید.

  اد Rockbound Vanquisher : اینتراپتش کنید و تانک ها سر یه تعداد Vanquished عوض کنند.

  اد Bleakwing Assassin : وقتی مارک شدید با فاصله +8 یاردی قرار بگیرید.

  اد Vile Occulist : اینتراپت و دیسپل کنید. Essence Font  را هیل کنید.

  اد Pestering Fiend : این اد ها را سریع از بین ببرید.

  اد Soul Infuser : سی سی کنید و سریع بکشید. یکی از هیلر ها هم ارب را بردارد.

  فاز دو

  مینی باس Shade of Sunstrider را دور از فونیکس ها نگه دارید.

  رنج دی پی اس ها فونیکس را سی سی کنند و بکشند.

  پشت باس قرار بگیرید.

  تانک ها سر دیباف Burning Remnants  عوض کنید.

  وقتی کسی Ember Blast گرفت از جمع خارج شود اما تعدادی از پلیرها باید در کنارش برای تقسیم دمیج بمانند.

 • باس Artificer Xy'mox

  تانکی گه دیباف گرفت باید از جمع خارج شود و تانک دیگر باس را بگیرد.

  اگر مارک زرد روی سرتون افتاد برید گوشه چپ و راست کرم چاله را درست کنید.

  اگر وارد کرم چاله ها بشوید از کرم چاله دیگر بیرون خواهید آمد.

  Rift Blast را که یک اتک خطی است را جاخالی دهید.

  فاز اول :

  اگر اد Fleeting Spirit شما را دنبال کرد با استفاده از کرم چاله ها از دستش فرار کنید.

  مایند کنترل شده ها را سریع بکشید.

  فاز دوم:

  تخم آبی رنگ را بردارید و قبل از اینکه منفجر شوند از جمع خارج کنید.

  می توانید از کرم چاله ها برای دور کردن این تخم ها استفاده نمایید.

  فاز سوم:

  یکی از کرم چاله ها را در وسط و دیگری را در جهت مخالف جمع قرار دهید.

  از دایره ی بزرگی که شمارا به سمت خودش می کشد با استفاده از این کرم چاله ها و هر اسپل دیگری فرار کنید.

  نزدیک به هم باشید تا هیلر ها بهتر هیل کنند.

 • باس Hungering Destroyer

  تانک ها بعد از اسپل Overwhelm  عوض کنند.

  اگر دور پلیری دایره سفید افتاد ، برای 24 هیل نخواهد شد و همچنین دمیج خواهد خورد اما از سایر پلیر ها هلث می کشد لذا حداقل 3 نفر بدون دایره باید سوک کنند و هیلر ها آن سه نفر را هیل کنند.

  .قتی مارک آبی رو کسی افتاد اون فرد باید از جمع خارج شود و بقیه نیز حواسشان باشد چرا که باس به سمت اون فرد یک دمیج خطی خواهد زد.

  سر اسپل Expunge  از هم فاصله بگیرید.

  موقع اسپل Consume باس را گوشه محوطه نگه دارید.

 • باس Sire Denathrius

  فاز اول 

  اگر مارک افتاد روی دو نفر از جمع خارج شوید.( در هیرویک باید چند نفر روی خط قرمز سوک کنند اما دیگر آن چند نفر نمی توانند سوک کنند)

  از اسپل Ravage فرار کنید : انرژی باس که 100 شود قسمت بزرگی از محوطه قرمز خواهد شد.

  دو گروه شوید و هر گروه جداگانه دیباف Burden of Sin را با ایستادن جلوی فرونتال باس پاک کند.

  هنگام اسپل March of the Penitent هر چه سریع تر به مرکز اتاق بروید.

  فاز دوم

  اد ها را بکشید.

  فرونتال باس به اد ها نیز دمیج میدهد.

  تانک ها سر دیباف Wracking Pain عوض کنند.

  آف تانک شمشیر را کنار باس نگه دارد.

  باس را کنار آینه نگه دارید و موقع اسپل Hand of Destruction از طریق آینه فرار کنید.

  وقتی با Impale مارک شدید از سایر پلیر ها جدا شوید. بقیه هم سعی کنند در مسیر حرکت شمشیر نباشند.

  خطوط لیزری شمشیر را هم جاخالی دهید.

  فاز سوم

  در مرکز محوطه قرار بگیرید.

  تانک باس را تا جایی که می تواند گوشه نگه دارد.

  تانک ها سر 5-6 تا دیباف عوض کنند.

  اگر دور یک نفر دایره افتاد از جمع خارج شود و بعد برگردد.

توضیحات بیشتر

shriekwing1
shriekwing2

Shriekwing

فاز اول

Earsplitting Shriek : آاویی دمیجی که باس به هر کس که اطرافش باشد می زند.

در فضای فایت ، 4 پیلار قرار دارد. برای فرار از این اسپل باس همه باید پشت یک پیلار مشخص مخفی شوید. زیرا بلافاصله پس از اینکه باس این اسپل را بزند، روی همه پلیر ها Sanguine Ichor می افتد و زیر پای همه یک شت قرمز رنگ به وجود می آید که سریعا باید از آن خارج شوید. و اگر جدا از هم مخفی شوید، کل محوطه شت می شود و دیگر عملا ادامه فایت امکان پذیر نخواهد یود.

همچنین استک شدن در یک نقطه به هیلرها کمک می کند که بیشتر شما را هیل کنند.

لذا تانک ها سعی کنند باس را بین دو پیلار نگه دارند و سر آاویی اسپل باس همه باهم پشت یک پیلار واحد مخفی شوید و هیلرها هم از سی دی استفاده کنند. به محض پدیدار شدن شت زیر پاها ، می توانید به فایت برگردید. برای بار دوم آاویی اسپل باس به پشت پیلار دیگر بروید.

 

Echolocation 

در جریان فایت، باس هر چند وقت، بر روی سه نفر یک مارک قرمز رنگ می اندازد.

این سه نفر 6 ثانیه فرصت دارند تا از جمع خارج شوند و به اطراف محوطه بروند.

بعد از 6  ثانیه به آنها و کسانیکه در 5 یاردی آنها هستند یک دمیجی وارد می شود و همچنین شت قرمز رنگ Sanguine Ichor نیز زیر پای آنها به وجود می آید.

سعی کنید شت خود را در جاهایی که خلوت هست خالی کنید و محوطه را رنگ نکنید.

Exsanguinating Bite

این اسپل را باس بر روی تانک می زند و 10 تا Exsanguinated روی تانک می اندازد که علاوه بر دات ، باعث می شود تانک بیشتر دمیج بخورد و هیل نشود. لذا تانک دوم به محض اینکه باس بر روی تانک اول این اسپل را زد، باید باس را تانت کند. تانک اول هم به همین ترتیب عمل نماید.

هیلر ها هم باید مراقب باشند که هلث تانک هنگام خوردن این اسپل پر باشد.

پس از 15 ثانیه ، این دیباف از روی سر تانک پاک می شود.

Blind Swipe

باس هر چند وقت به سمت یک نفر بصورت رندوم یک فرونتال می زند. باید از جلوی باس کنار بروید. رنج این اسپل باس ، 12 یارد می باشد. دی پی اس های رنج با داشتن فاصله بیش از 12 یارد در مقابل این اسپل امن خواهند بود.

لازم به ذکر است که جهت باس با حرکت کردن پلیر مورد نظر تغییر نمی کند لذا آن فرد نیز به راحتی می تواند این اسپل باس را جاخالی دهد.

Wave of Blood

برای اینکه حوصله هیلر ها هم سر نرود باس در جریان فایت مدام این اسپل را به همه میزند و هیلر ها باید هیل نمایند.

فاز دوم

Blood Shroud

بعد از 110 ثانیه از شروع فایت به محض اینکه انرژی باس به 100 برسد، به مرکز اتاق میرود و اسپل Blood Shroud را کست می کند.

در این فاز باس تقریبا دمیجی نمیخورد و همه باید بیش از 12 یارد با باس فاصله داشته باشند.

اگر کسی فاصله اش با باس کمتر از 12 یارد شود، برای 4 ثانیه سی سی می شود و پس از آن باس روی او اسپل Deadly Descent را میزند.

Deadly Descentباس به کسانیکه در 6 یاردی کسی که این مارک را داشته باشد، فیزیکال دمیج میزند.

Earsplitting Shriek

در این فاز نیز باس آاویی دمیج میزند که باید پشت یک پیلار واحد مخفی شوید. و اگر مخفی نشوید علاوه بر دمیج ، Deadly Descent نیز روی شما می افتد.

پیشنهاد می کنیم در این فاز از دو پیلاری که در فاز قبل اس آن ها استفاده نکردید استفاده کنید.

Echoing Sonar

همچنین در این فاز تعدادی حلقه های برقی در محوطه باس به گردش در می آیند که باید همه را جاخالی دهید. و اگر نتوانید جاخالی دهید. سی سی می شوید و هر کسی هم که در 6 یاردی شما باشد نیز دیباف می گیرد و عملا رید را به سمت وایپ می کشانید.

بعد از 40 ثانیه فاز تمام می شود و باس به فاز یک بر میگردد و تمام شت ها نیز پاک می شود.

 

Heroic Mode

در هیرویک تنها یک اسپل به باس اضافه میشود.

در فاز اول باس به سمت یک نفر حلقه های برقی روانه می کند که همه باید جاخالی دهند.

پت اول : Margore

اولین پت باس است که با شروع فایت می آید و آف تانک باید آن را نگه دارد.

Jagged Claws

اسپلی است که پت روی تانک می زند و علاوه بر دمیج یه دیباف هم روی تانک می اندازد و تانک ها باید سر 2 تا 4 دیباف جاها را عوض کنند.

البته پلیرهایی که توانایی bleed پاک کردن را دارند نیز می توانند این دیباف را پاک کنند.

Vicious Lunge

پت پلیری را بصورت رندوم مارک می کند و دور این پلیر یک دایره قرمز رنگ ظاهر می شود.

بعد از 6 ثانیه پت روی سر اون پلیر می پرد و دمیج میزند. اگه چند نفر دیگر به کمک آن شخص نروند تا دمیج بین همه آنها تقسیم شود، پلیر مورد نظر خواهد مرد.

لذا هر موقع این اسپل را دیدید پلیر های کناری سعی کنند بروند و سوک کنند.

Vicious Lunge

Huntsman Altimor

این باس 3 تا پت خرس دارد . در جریان فایت باید هر پت را به نوبت بزنید.

هر پت نیز توانایی های مختلفی دارد و برای کشتن هر کدام استراتژی های مختلفی باید پیاده نمایید. و پس از کشتن هر 3 پت، باس 100 درصد بیشتر دمیج می خورد.

لازم به ذکر است شما می توانید هم به باس و هم به پت باس دمیج بدهید. چراکه دمیجی که به هر کدام بزنید، دیگری نیز به همان اندازه این دمیج را می خورد.

اسپل های باس

باس تنها دو اسپل دارد.

Spreadshot

باس در جریان فایت بصورت رندوم به سمت یک پلیر یه دمیج می زند که نمی شد جاخالی داد. لذا بهتر است همه دور باس پخش شوید و نسبت به هم با فاصله قرار بگیرید که تا جایی که می شود پلیرهای کمتری دمیج بخورند.

البته از آنجایی که دمیج این اسپل جندان زیاد نیست . لازم نیست پخش ایستادند در اولویت اولتون باشد.

Sinseeker

تقریبا هر 45 ثانیه باس روی 3 نفر مارک قرمزی می اندازد. بعد از چند ثانیه یه دمیج بصورت خطی به سمت این سه نفر میزند. لذا نباید بین باس و این سه نفر قرار بگیرید.

همچنین شما می توانید با سی دی های دفاعی خود دمیج این اسپل را نخورید.

 

huntsman

پت دوم : Bargast

پس از کشتن پت اول ، پت دوم از قفس خود بیرون می آید و بهتر است تانکی که موبیلیتی بیشتر و یا تانکی که اسپل کمتر می خورد این پت را تانک کند.

Rip Soul

بارگاست پیاپی این اسپل را روی تانک میزند که باعث می شود تانک یک شدو دمیج زیادی دریافت کند. به محض اینکه تانک دمیج بخورد ، یک روح ظاهر می کند که به سمت باس حرکت خواهد نمود.

وقتی با باس برسد ، دمیج باس را 200 درصد افزایش میدهد و عملا وایپ خواهید شد.

این روح برای شما فرندلی خواهد بود و وقتی از بین میرود که هلثش کاملا پر شود. لذا هیلرها سریع باید هیل کنند.

به همین خاطر تانک ها هنگام این اسپل ، باس و پت را از هم جدا کنند و با فاصله نگه دارند.

هلث این روح درست به اندازه هلث تانک بعد از دریافت این دمیج است. لذا اگه تانک کمتر دمیج بخورد و هلثش پر تر باشد بیشترین کمک را خواهد نمود.

اگر تانک بصورت کامل جلوگیری کند از این دمیج ، روح به محض ظاهر شدن ، از بین می رود.

rip soul

Shades of Bargast

حدودا هر 60 ثانیه ، این پت دو تا اد را در سمت چپ و راست محوطه فایت ظاهر می کند.

این اد ها نیازی نداردن که تانک ها آنها را بگیرند. چراکه مدام کست می کنند و به همه دمیج میزنند و این کست نیز غیر قابل اینتراپت می باشد. تنها کاری که می شود کرد اینست که این اد ها را سی سی نمایید.

وقتی این اد ها سی سی باشند ، هر دو ثانیه یک دیباف میگیرند که باعث می شود 100 درصد بیشتر دمیج بخورند. وقتی سی سی این اد ها تمام شود به قدری دیباف گرفته اند و دمیج بیشتر می خورند که تقریبا با یک اتک به راحتی کشته خواهند شد.

توجه داشته باشید این اد ها بعد از 70 ثانیه انرژیشان پر می شود که در این صورت سی سی هم نخواهند شد. و اگر تا قبل از آن سی سی نکرده باشید در کشتن آن ها به مشکل خواهید خورد.

شت

پت سوم : Hecuits

Crushing Stone

با هر اتکی که این پت می دهد یک استک از ابن باف میگیرد که باعث می شود 25 درصد بیشتر دمیج بزند.

برای کم کردن این باف ، تانک باید پت را حرکت دهد اما با حرکت پت و پاک شدن هر استک از این باف ، همه پلیر ها دمیج می خورند. لذا تانک باید با هماهنگی هیلر ها سعی کند این پت را حرکت دهد و اگر هلث همه کم بود سعی کند از سی دی های دفاعی بیشتری استفاده نماید.

Petrifying Howl

همچنین پت سوم روی تعدادی از پلیر ها دیبافی می اندازد و دایره ای دور این عزیزان به وجود می آید. 6 ثانیه فرصت دارند تا از جمع خارج شوند و شت را بیرون از جمع خالی کنند.

این دیباف باعث می شود تا سرعت حرکت پلیر هر ثانیه 5 درصد کم شود.

سعی کنید تا جایی که میشه کمتر رنگ کنید.

Heroic mode

Vicious Lunge

در هیرویک به کسانیکه برای تقسیم کردن دمیج اسپل فوق ، روی دایره ی قرمز رنگ قرار میگیرند ، باس دیباف می اندازد که باعث می شود دمیج بخورند.

Rip Soul

هم چنین در تمام مدتی که روح از پت بیرون آمده و به سمت باس حرکت می کند، همه پلیر ها بصورت آاویی دمیج می خورند.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟