Druid

Malfurion Stormrage

تلنت بالانس کلاس Druid، کستری است که به سی دی هایش بسیار وابسته است. دو باف دارد به نام های خسوف و کسوف که هر کدام توانایی خاصی به کاراکتر می دهد که بسته به موقعیت باید فعال کنید.

ساخت شماره یک(9.1.5)

مناسب برای دانجن

Sinful Hysteria

روی Waist

Mastery/Haste

Venthyr – Theotar

تلنت

Balance Talent
Single
ترتیب اسپل توضیحات
0 Wrath 2 بار 3 ثانیه قبل فایت – بیشترین فاصله از باس
1* Moonfire روی تارگت باشه همیشه
2* Sunfire روی تارگت باشه همیشه
3* Ravenous Frenzy همراه با ترینکت
3* Celestial Alignment
4* Wrath
5* Starsurge برای جلوگیری از سر ریز شدن آسترال پاور
6* Fury of Elune 3 ثانیه قبل از روشن شدن لجندری
7* Starsurge برای خالی کردن آسترال پاور بعد از روشن شدن لجندری
8 Starfall اگر مجبور شدید حرکت کنید

*: با توجه به موقعیت اسپل هایی که ستاره ندارند را می توانید انجام ندهید.

AOE
ترتیب اسپل توضیحات
0 Wrath 2 بار 3 ثانیه قبل فایت – بیشترین فاصله از باس
1* Moonfire روی تارگت باشه همیشه
2* Sunfire روی تارگت باشه همیشه
3* Ravenous Frenzy همراه با ترینکت
3* Celestial Alignment
4* Starfire
5* Starfall برای جلوگیری از سر ریز شدن آسترال پاور
6* Fury of Elune 3 ثانیه قبل از روشن شدن لجندری
7* Starfall برای خالی کردن آسترال پاور بعد از روشن شدن لجندری
8* Starsurge اگر استارفال سی دی بود و آسترال پر شده بود

*: با توجه به موقعیت اسپل هایی که ستاره ندارند را می توانید انجام ندهید.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟