Demon Hunter

illidan Stormrage

تلنت هاوک کلاس Demon Hunter ، نزدیک زنی به شدت سریع با کلی اسپل مورد استفاده برای کمک به تیم است.

ساخت شماره یک(9.1.5)

مناسب برای دانجن و رید

Burning Wound

روی Back

Crit/Vers

Night Fae – Korayn

تلنت

Havoc talent
Single
ترتیب اسپل توضیحات
0 Metamorphosis
1 The Hunt همراه با ترینکت
2 Immolation Aura
3 Eye Beam
4  Death Sweep
5 Demon’s Bite اگر فیوری کمتر از 40 تا بود
6 Annihilation
7 Fel Rush عبور از بیشترین دشمن ممکن
8 Death Sweep
9 Demon’s Bite جهت تولید فیوری
10 Chaos Strike جهت خرج فیوری
AOE
ترتیب اسپل توضیحات
0 Metamorphosis
1 The Hunt همراه با ترینکت
2 Immolation Aura
3 Eye Beam
4  Death Sweep
5 Blade Dance
6 Demon’s Bite اگر فیوری کمتر از 40 تا بود
7 Annihilation
8 Fel Rush عبور از بیشترین دشمن ممکن
9 Death Sweep
10 Demon’s Bite جهت تولید فیوری
11 Chaos Strike جهت خرج فیوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟