Demon Hunter

illidan Stormrage

تلنت هاوک کلاس Demon Hunter ، نزدیک زنی به شدت سریع با کلی اسپل مورد استفاده برای کمک به تیم است.

ساخت شماره یک(9.1.5)

مناسب برای دانجن و رید

Burning Wound

روی Back

Crit/Vers

Night Fae – Korayn

تلنت

Havoc talent
Single
ترتیب اسپل توضیحات
0 Metamorphosis
1 The Hunt همراه با ترینکت
2 Immolation Aura
3 Eye Beam
4  Death Sweep
5 Demon’s Bite اگر فیوری کمتر از 40 تا بود
6 Annihilation
7 Fel Rush عبور از بیشترین دشمن ممکن
8 Death Sweep
9 Demon’s Bite جهت تولید فیوری
10 Chaos Strike جهت خرج فیوری
AOE
ترتیب اسپل توضیحات
0 Metamorphosis
1 The Hunt همراه با ترینکت
2 Immolation Aura
3 Eye Beam
4  Death Sweep
5 Blade Dance
6 Demon’s Bite اگر فیوری کمتر از 40 تا بود
7 Annihilation
8 Fel Rush عبور از بیشترین دشمن ممکن
9 Death Sweep
10 Demon’s Bite جهت تولید فیوری
11 Chaos Strike جهت خرج فیوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *